Művészet

A gyerekek legjobban alkotásaik által teljesednek ki és mutatják meg álmaikat!

Zene

A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan! Tökéletes testnek és léleknek!

Tánc

"A tánc lényege, hogy azzá válsz, aki lenni akarsz."

Sport

A sport megtanít mindenkit becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni.

Technológia

A technológia fejlődésének csak a kreativitás és képzelet szabhat határt!

Filmművészet

Az alkotóművészetek között az első, amelyik a teret és az időt egyszerre használja fel.

Kedves szülők, támogatók, szponzorok!

Szülők

Az alapítvány célkitűzése a tehetségkutatás, tehetséggondozás, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében a gyermekek közötti esélyegyenlőség megteremtése, és felzárkóztatásuk elősegítése. Ennek megvalósulása érdekében anyagi-, és nem anyagi erőforrások útján támogatjuk az olyan 3-18 éves korcsoportba tartozó gyermekeket, akik leszakadt, hátrányos társadalmi helyzetük, etnikai hovatartozásuk, vagy éppen fogyatékosságuk miatt képtelenek a bennük megbújó tehetséget kibontakoztatni. Kiemelt figyelmet kap a tehetség a motiváció és az eredmények, legyen szó művészetről, zenéről, táncról, sportról, színészetről vagy technológiáról. Ha gyermeküket kiemelkedő tehetségnek tartják, akkor vegyék fel a kapcsolatot a Gyermekmotivációs Alapítvánnyal!

Támogatók - Szponzorok

Az alapítvány tevékenységét az anyagiak, eszközök és egyéb szolgáltatások mellett támogathatják tehetséges gyermekek figyelmünkbe ajánlásával is. A Szponzorok minden esetben kiemelt támogatóként szerepelnek pl. a támogatott gyermek adatlapján, pólóján stb. A tehetséges gyermekek sikere és öröme minden támogató és szponzor sikere és öröme is egyben.

YOU CAN ALSO SIGN UP TO OUR NEWSLETTER!
Hírlevél kérő

HÍREK ÉS AKTUALITÁSOK

Hírek - Gyermekmotivációs Alapítvány

A Gyermekmotivációs alapítvány első támogatottja lehet a rendkívül elszánt és kimagasló ...